Krijgt jouw paard voldoende goed drinkwater?

 

Drinkwater is het belangrijkste voor de gezondheid van elk dier. Als je het beste voor je paarden wilt, zorg je ervoor dat je dieren beschikken over voldoende water van goede kwaliteit. Regelmatig onderzoek op smakelijkheid en veiligheid is dus gewoon een must.

Een paard heeft 20 tot wel 70 liter water per dag nodig. Dat moet goed en smakelijk zijn. Als de dieren het water niet lekker vinden, drinken ze te weinig. Het gevolg is dat ze hun ruwvoer minder goed verteren. Als ze uitdrogen, wordt bovendien de afvoer van afvalstoffen via de urine geremd. De dieren krijgen dan ook moeite met het regelen van hun lichaamstemperatuur. Daarnaast kunnen verontreinigingen de gezondheid direct bedreigen.

 

Speciaal voor paarden

Dumea Agro Advies heeft veel ervaring met wateronderzoek in de agrarische sector. We analyseren onder meer water voor beregening van gewassen en het drenken van vee. Speciaal voor de paardenhouderij hebben we de Horse Water Scan ontwikkeld. Daarmee laat je het drinkwater analyseren op aspecten die invloed hebben op smakelijkheid, zoals hardheid, pH en ijzer. Ook check je hiermee elementen die mogelijk schadelijk zijn, zoals metalen. In het analyserapport geven we de gehaltes weer en toetsen deze aan de normen die voor paarden gelden. 

 

Oppervlaktewater en leidingen

Als je paarden laat drinken van oppervlaktewater of een eigen bron is een regelmatige controle van het water beslist geen overbodige luxe. Kwaliteitsproblemen kunnen ook een oorzaak hebben in de installatie en de leidingen. Paardenhouders testen het water daarom ook als ze een nieuwe installatie hebben aangelegd of als ze oude leidingen na lange tijd weer opnieuw in gebruik nemen.

 

Chemisch en microbieel onderzoek

Met de Horse Water Scan laat je de chemische samenstelling van het water onderzoeken op zuurgraad (pH), hardheid, ijzer, kalium, chloride, nitriet, nitraat, calcium, magnesium, natrium, ammonium en sulfaat.

Daarnaast kun je bij ons ook terecht voor andere analyses. Een voorbeeld daarvan is microbieel wateronderzoek. Verontreinigingen met bacteriën (E. coli), schimmels en algen kunnen problemen veroorzaken. Dat geldt ook voor een zogeheten biofilm of infecties in leidingen. 

 

Zelf watermonsters nemen

In veel gevallen kun je zelf een watermonster verzamelen en opsturen. Let er op dat je altijd schone flessen gebruikt. Je kunt het monster ook laten nemen door een van onze monsternemers. Meer informatie? Neem contact op met een van onze medewerkers.

Je kunt de Horse Water Scan direct aanvragen via 

https://shop.dumea-agroadvies.nl/paardenhouderij/water


 
    04-11-2021 17:09     Reacties ( 0 )
Reacties (0)

Geen reacties gevonden.