Drinkwater voor dieren verdient regelmatig onderzoek

Het belangrijkste voor de gezondheid van je dieren is goed drinkwater. Daarom wil je zeker zijn van de kwaliteit. Onderzoek van veedrinwkater is eenvoudig te regelen en geeft je direct inzicht in het water dat jouw dieren dagelijks drinken.
Water is zo gewoon dat je pas geneigd bent er aandacht aan te besteden als er iets mis is. Het is echter beter problemen te voorkomen. Want als de smakelijkheid niet optimaal is, drinken de dieren te weinig. En bij verontreinigingen kunnen ze ziek worden. Niet voor niets is periodiek onderzoek naar veedrinkwater verplicht in kwaliteitsprogramma’s als KKM, IKB Varken en het Beter Leven Keurmerk. Er zijn meer redenen voor onderzoek van een watermonster. Het komt bijvoorbeeld voor dat water uit een bron bruin kleurt. Dat kan duiden op ijzer, maar er zijn meerdere oorzaken denkbaar. Het is dus verstandig een wateranalyse te laten uitvoeren voordat je geld uitgeeft aan een ontijzeringsinstallatie.


 

Veedrinkwater en andere wateranalyses

Met het pakket Veedrinkwater (of de Horse Water Scan voor paarden) laat je een watermonster onderzoeken op onder meer hardheid, pH en ijzer. Ook check je op elementen die mogelijk schadelijk zijn voor de gezondheid, zoals metalen. In het analyserapport geven we de gehaltes weer en toetsen deze aan de normen.

Zelf bemonsteren

Voor bepaalde programma’s mag alleen een geaccrediteerde monsternemer het monster nemen. In veel gevallen kun je eenvoudig zelf een watermonster verzamelen en opsturen. Neem bij vragen over de monstername contact met ons op. De analyses Veedrinkwater, Horse Water Scan en Beregeningswater kun je in onze webshop aanvragen. 

 

Microbiologisch en milieutechnisch onderzoek

Je kunt bij ons ook terecht voor microbiologisch wateronderzoek. Verontreinigingen met bacteriën (o.a. E. coli, Clostridia), schimmels en algen kunnen gezondheidsproblemen veroorzaken. Dat geldt ook voor een zogeheten biofilm of infecties in leidingen. 

Naast drinkwateranalyses doet Dumea Agro Advies ook ander wateronderzoek. We bieden analyses voor beregeningswater voor agrarische ondernemers en tuinbezitters. Verder hebben we veel ervaring met analyses van zuiveringswater en andere milieutechnische onderzoeken. Wil je meer weten hierover of heb je een specifieke onderzoeksvraag? Neem dan contact met ons op via 0541 - 200 100. Samen bekijken we de mogelijkheden.


 
    04-11-2021 17:20     Reacties ( 0 )
Reacties (0)

Geen reacties gevonden.